topten.info.pl

Mapa strony
 
 

LCC - Silnik elektryczny

Przykład obliczeniowy: silnik elektryczny indukcyjny trójfazowy

Przykład przedstawia rozbudowaną analizę LCC z dyskontowaniem i dotyczy porównania zastosowania silnika elektrycznego energooszczędnego w klasie Eff1 i standardowego w klasie Eff 2. Okres analizy obejmuje 15 lat. Stopa dyskonta i = 6%. Analiza uwzględnia koszt zakupu silnika i koszty energii.

Założenia:


* wg danych producenta
** obliczono wg wzoru:

gdzie:

Ze – zuzycie energii w ciągu roku, kWh/rok;
p – średni współczynnik obciążenia silnika;
Pn – moc nominalna silnika;
t – czas pracy, h/rok
ηp – sprawność silnika przy danym obciążeniu.

Wyniki obliczeń:

Przedstawiony przykład obliczeniowy pokazuje, że ciągu 15 lat eksploatacji silnik energooszczędny jest bardziej opłacalny niż standardowy, nawet jeżeli trzeba za niego zapłacić wyższą cenę zakupu.


 

Porównywarka produktów energooszczędnych