topten.info.pl

Mapa strony
 
 

LCC - kolektory słoneczne

Przykład obliczeniowy: kolektory słoneczne

Oszczędności obliczane są w cyklu żywotności dla dwóch grup kolektorów słonecznych: kolektorów płaskich i próżniowych. W obu grupach analizy prowadzone były dla dwóch przykładowych kolektorów słonecznych. Pierwszy przykład to standardowy - niskosprawny kolektor słoneczny, druga natomiast to kolektor energooszczędny występujący na liście TOPTEN. Analiza prowadzona jest w programie RETSCREEN, w którym wyliczanych jest szereg wskaźników ekonomiczno - środowiskowych (wartość bieżąca netto - NPV, wewnętrzna stopa zwrotu - IRR, koszt redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwrot kapitału, prosty okres zwrotu itp.) Pozostałe założenia zostały opisane poniżej:

 • Okres analizy/żywotność inwestycji - 25 lat,
 • Nośnik, z którego wytwarzana jest c.w.u. w stanie istniejącym i docelowym to gaz ziemny,
 • Dobór ilości kolektorów słonecznych zoptymalizowano w programie RETSCREEN,
 • Stopa dyskonta - 6%,
 • Poziom dotacji - 45% (z NFOŚiGW),
 • Roczny wzrost ceny gazu ziemnego - 5%,
 • Stopa inflacji w skali roku - 3%,
 • Lokalizacja kolektorów słonecznych - Katowice,
 • Typ budynku - jednorodzinny,
 • Liczba osób użytkujących budynek - 4,
 • Zużycie ciepłej wody / 1 użytkownika - na podstawie programu Retscren (60 litrów/ 1 użytkownika),
 • Sprawność sezonowa wytwarzania ciepła - 85%,
 • Ceny gazu ziemnego na podstawie cennika przedsiębiorstwa gazowniczego (taryfa W3) - 1,931 zł/m3,
 • Cena energii elektrycznej (na cele pompowania itp.) - 0,55 zł/kWh,
 • Koszty kolektorów słonecznych i urządzeń pomocniczych (zasobnik, instalacje itp.) na podstawie cen producentów.

Poniżej przedstawiamy następujące analizy związane z kolektorami słonecznymi

 • Analiza - kolektor słoneczny (TOPTEN PLUS) - płaski - niskosprawny (plik xls)
 • Analiza - kolektor słoneczny (TOPTEN PLUS) - płaski z listy TOPTEN (plik xls)
 • Analiza - kolektor słoneczny (TOPTEN PLUS) - próżniowy - niskosprawny (plik xls)
 • Analiza - kolektor słoneczny (TOPTEN PLUS) - próżniowy z listy TOPTEN (plik xls)

Jak widać w powyższych przykładach stosowanie wysokosprawnych kolektorów płaskich i próżniowych pomimo wyższych cen w odniesieniu do kolektorów standardowych ich zakupu jest opłacalne. Z drugiej jednak strony pokazuje, że nowocześniejsze, wysokosprawne kolektory słoneczne, muszą być dużo droższe od kolektorów standardowych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat oszczędzania energii zapraszamy na stronę elektronicznego e-szkolenia.


 

Porównywarka produktów energooszczędnych