topten.info.pl

Mapa strony
 
 

Konkurs Topten Okna 2015

Ogłoszenie wyników trzeciej edycji konkursu TOPTEN 2015 na najlepszą stolarkę budowlaną


20 maja 2015 r. o godzinie 16:00 w Ożarowie Mazowieckim odbyła się gala konkursu TOTPEN Okna 2015, podczas której zostały ogłoszone wyniki trzeciej edycji konkursu na najlepszą stolarkę budowlaną. Zgodnie z założeniami konkurs TOP TEN Okna ma stanowić platformę mającą na celu pomoc inwestorom, projektantom, audytorom energetycznym w wyborze najlepszej pod względem oszczędności energii i kosztów dostępnej na rynku polskim stolarki budowlanej.

W tegorocznej edycji konkursu TOP TEN Okna 2015 oceniano parametry opisane wg normy PN-EN 14351-1+A1:2010. Produkty oceniano w oparciu o deklarację cech potwierdzonych przez badania certyfikowanych jednostek, obiektywne testy i analizy, opracowane przez niezależne instytucje.

Do udziału w tym przedsięwzięciu zaproszono wszystkie firmy produkujące stolarkę dostępną na polskim rynku. Zgłoszone wyroby poddano szczegółowej ocenie, zgodnie z zasadami konkursu. Wykonano też własne badania rynku stolarki budowlanej. W ramach konkursu przeanalizowano łącznie 246-ciu producentów stolarki, wybierając produkty charakteryzujące się energooszczędnymi parametrami.

W konkursie TOP TEN Okna 2015 uczestniczyły trzy grupy produktów: okna pionowe i okna dachowe oraz drzwi zewnętrzne. W konkursie wyróżniono produkty w pięciu kategoriach:

 • Okna pionowe Drewniane
 • Okna pionowe PCV
 • Okna pionowe Aluminiowe
 • Okna dachowe
 • Drzwi zewnętrzne

Podstawą oceny była efektywność energetyczna stolarki, wykonana w oparciu o bilans energetyczny. Dodatkowej ocenie podlegały również inne parametry opisujące najważniejsze cechy wyrobu: wartość współczynnika przenikania ciepła okna Uw,[W/m2K], współczynnik przepuszczalności energii słonecznej gG, współczynnik przepuszczalności światła Lt, wskaźnik oddawania barw szyby – Ra, klasa odporności na obciążenie wiatrem, wodoszczelność, izolacyjność akustyczna okna RW(C;Ctr). Pod uwagę brano również rynkową cenę oferowanych produktów oraz montaż, którego szczegóły powinny być opisane w karcie gwarancyjnej. Wyroby poddano ocenie porównawczej w odniesieniu do okien spełniających aktualne wymagania prawne (okna referencyjne).

Laureaci TOPTEN Okna 20159 marca br. ogłoszony zastał nabór wniosków do trzeciej edycji konkursu TOP TEN Okna 2015. Konkurs adresowany jest do producentów oraz dystrybutorów stolarki okiennej i drzwiowej dostępnej na polskim rynku. Celem konkursu jest wskazanie inwestorom, projektantom, firmom budowalnym dziesięciu najlepszych technicznie, efektywnych energetycznie okien i drzwi. Konkurs będzie obejmował wyroby w kategoriach:

 • okna pionowe PCV
 • okna pionowe drewniane
 • okna pionowe metalowe
 • okna połaciowe
 • drzwi zewnętrzne

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2012 roku - TOP TEN 2012. Oceniano głownie parametry okien, mające wpływ na ich energochłonność. Ostatecznie wyłoniono dziesięć najlepszych wyrobów. Wyniki konkursu zostały opublikowane i rekomendowane przez większość prasy fachowej oraz portali internetowych związanych ze stolarką budowlana i budową domów. W nowej edycji konkursu wprowadzono bardziej przejrzyste zasady oceny i wyboru najlepszych rozwiązań.

Na potrzeby konkursu opracowane zostały zasady weryfikacji deklarowanych wartości i oceny stolarki okiennej i drzwiowej. Ocenie podlegać będzie wybrane parametry opisane w normie PN-EN14351-1+A1:2010 oraz efektywność energetyczna określana wg metodologii załączonej do regulaminu. Warunki udziału w konkursie oraz szczegółowe zasady oceny zamieszczono na stronie internetowej www.cieplej.pl oraz www.topten.info.pl

Ocenie poddawane będą:

 • okna pionowe typowe jednokwaterowe, rozwierno-uchylne o wymiarach 1,23x1,48 m,
 • okna połaciowe o wymiarach 0,78 x 1,18 m2
 • drzwi zewnętrzne o wymiarach 0,90 x 2,20 m2

w zakresie ośmiu podstawowych parametrów stolarki:

 1. Bilans energetyczny stolarki.
 2. Parametry ekonomiczne stolarki.
 3. Współczynnik przepuszczalności światła LT.
 4. Wskaźnik oddawania barw szyby – Ra.
 5. Klasa odporności na obciążenie wiatrem ( ciśnienie próbne, ugięcie ramy).
 6. Wodoszczelność.
 7. Izolacyjność akustyczne okna RW (C;Ctr).
 8. Estetyka i funkcjonalność rozwiązań.

Wymogiem podstawowym jest dostępność rynkowa zgłoszonych do konkursu wyrobów, oraz aktualne badania wykonane przez akredytowane laboratorium polskie lub zagraniczne, potwierdzające deklarowane parametry stolarki.


Zgłoszenia można przesyłać od 9 marca do 30 kwietnia 2015 r.

Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez przesłanie dokumentacji zgłoszeniowej produktu wraz z załącznikami, drogą pocztową na adres:

Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska s.c.
ul. Pełczyńska 11, 51-180 Wrocław, z dopiskiem Konkurs TOP TEN OKNA 2015.


Osoba do kontaktu: Kowalczuk Katarzyna
tel.: 0-71 326 13 43 lub 509 202 887,
e-mail: kasia@cieplej.pl


Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali, o godzinie 16:00 w dniu 20 maja 2015 w MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel w Ożarowie Mazowieckim.


DOKUMENTY DO POBRANIA

TOP TEN Okna 2015 - Regulamin konkursu
Załącznik nr 1 o - Karta zgłoszenia - Okna
Załącznik nr 1 d - Karta zgłoszenia - Drzwi
Załącznik nr 2 - Zestawienie stolarki
Załącznik nr 3 - Metodologia

 

Porównywarka produktów energooszczędnych